top of page
Anchor 2

ԱՈՒԴԻՏ

Աուդիտորական ծառայության մեր մոտեցումը ճկուն է և հիմնված ռիսկերի գնահատման վրա՝ անկախ և օբյեկտիվ կերպով որոշելու աուդիտի ծավալը և բնույթը։

Մեր մոտեցումը երաշխավորում է անկախ, օբյեկտիվ և արդյունավետ աուդիտ, որը կնպաստի Ձեր կազմակերպության առաջխաղացմանը: Մեր ընկերության աշխատակիցների տեխնիկական և հաշվապահական գիտելիքները, ինչպես նաև աուդիտորական և ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման փորձը կօգնի Ձեզ բարելավել Ձեր բիզնեսը։

Մեր թիմը կբացահայտի Ձեր բիզնեսի մարտահրավերները, ինչը կօգնի ճիշտ գնահատելու կազմակերպության վերահսկողական և տեղեկատվական համակարգերի ռիսկերը։ Այնուհետև մենք կհասկանանք Ձեր կազմակերպության առավել խոցելի կողմերը և կմշակենք համապատասխան աուդիտորական  պլան` խնայելով Ձեր ժամանակը և ռեսուրսները։ Մեր թիմը, այդպիսով, կկենտրոնանա հիմնական ռիսկերի վրա՝ առաջարկելով կառուցողական և արժեքավոր լուծումներ։

Ընկերության աուդիտորական ծառայությունները նախատեսված են տարբեր ոլորտների պատվիրատուների համար, ներառյալ՝ հանրային հատված, մասնավոր հատված և ոչ առևտրային կազմակերպություններ:

 

Մանսավորապես, պրոֆեսիոնալ աուդիտորների մեր խումբը մատուցում է աուդիտորական ծառայություններ հետևյալ ոլորտի ընկերությունների համար.

  • արտադրություն,

  • զբոսաշրջություն, 

  • մեծածախ և մանրածախ առևտուր,

  • տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ,

  • ֆինանսական կազմակերպություններ, 

  • հասարակական և միջազգային կազմակերպություններ ու հիմնադրամներ:

Մենք տրամադրում ենք աուդիտ և հավաստիացում տարբեր ոլորտներում.

  • Ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ,

  • ՏՏ աուդիտ (ամբողջական),

  • Ներքին աուդիտ, ռիսկերի կառավարում և համապատասխանություն,

  • Համալիր վերստուգում:

bottom of page