top of page

Մեր պորտֆոլիոն

Բիզնես պլանի և ռազմավարության մշակում

ԱՄԷ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

 • Տուրիստական գործակալության մարքեթինգային ռազմավարության մշակում, Հայաստան

 • Հիմնադրամի ռազմավարական զարգացման ծրագրի մշակում,   Հայաստան

 • Ռազմավարության և հայեցակարգի մշակում վարպետության դասերի փառատոնի համար, Հայաստան,

 • Կառավարչական համակարգի ռազմավարության մշակում կոսմետիկայի ոլորտի ընկերության համար, ԱՄԷ

 • Անտիկաֆեի բիզնես պլանի մշակում, Հայաստան

Ֆինանսական խորհրդատվություն

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ԱՄԷ

 • Հայաստան - Ֆինանսական կառավարչական խորհրդատվություն ՏՏ ընկերության համար, Հայաստան

 • Ֆինանսական հաշվետվության պատրաստում ինժեներական ընկերության համար, Հայաստան

 • Երաժշտական նվագախմբի ստեղծման հայեցակարգ և ֆինանսական պլանի մշակում, ԱՄԷ

 • Ֆինանսական կառավարման համակարգի մշակում ՏՏ ընկերության համար, Հայաստան

Բիզնեսի վերլուծություն և մարքեթինգային խորհրդատվություն

ՈՒԿՐԱԻՆԱ

ՎՐԱՍՏԱՆ

ԱՄՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

 • Հայկական անշարժ գույքի և շինարարական շուկայի հետազոտություն շինարարական ընկերության համար, Ուկրաինա

 • Մոլդովայի ՏՏ կրթական ոլորտի հետազոտություն, Հայաստան

 • Մարքեթինգի և վաճառքների խորհրդատվություն տուրիստական ​​գործակալության համար, Վրաստան

 • Շուկայի ուսումնասիրություն և բրենդի առաջխաղացում թվային հեռուստատեսության համար, ԱՄՆ

 • Ինտերնետ բանկինգի հետազոտություն, Հայաստան

Բիզնես գործընթացների օպտիմալացման խորհրդատվություն

ԱՎՍՏՐԻԱ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

 • Ավստրիական ընկերության համար շարունակական բարելավման գործընթացի ավտոմատացման իրականացում

 • Ներքին փաստաթղթերի և քաղաքականության մշակում ինժեներական ընկերության համար ISO և CSIA հավաստագրման համար:

bottom of page