top of page
Image by Gabrielle Henderson

Ֆինանսական (ՖՀՄՍ) և
կառավարչական հաշվետվություններ

Ձեր բիզնեսի ֆինանսական  վիճակը մշտադիտարկելու և վերլուծելու համար հարկավոր է ունենալ ֆինանսական հաշվետվություններ, ինչպիսիք են հաշվապահական հաշվեկշիռը, շահույթի և վնասի, ինչպես նաև դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունները: Ընկերության ներսում այս փաստաթղթերն օգտագործվում են ապագա որոշումներ կայացնելու համար, իսկ ընկերությունից դուրս՝ փոխատուների և ներդրողների կողմից՝ ձեր բիզնեսի արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով: 

Հաշվապահական հաշվեկշիռը ցույց է տալիս, թե ընկերությունն ինչպես է օգտագործում իր ակտիվներն ու արտացոլում է ձեր բիզնեսի ընդհանուր վիճակը՝ ժամանակի կոնկրետ պահի դրությամբ: Շահույթի և վնասի հաշվետվությունը, որը նաև անվանում են ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն, ներկայացնում է սահմանված ժամանակահատվածում վաստակած եկամուտները և կատարած ծախսերը՝ բացահայտելով հասույթ գեներացնելու և ծախսերը կառավարելու՝ ընկերության ունակությունը: Դրամական միջոցների հոսքերի հաշվետվությունը ցույց է տալիս դրամական միջոցների աճն ու նվազումը կոնկրետ ժամանակահատվածում և տարբերակում է գործառնական, ֆինանսական կամ ներդրումային գործունեության արդյունքում դրամական միջոցների փոփոխությունը: 

Կառավարչական հաշվետվություններ 

Ֆինանսական հաշվետվություններից զատ ամսական կտրվածքով պետք է ստուգվեն նաև կառավարչական հաշվետվությունները՝ ֆինանսական տվյալներն ավելի արդյունավետ օգտագործելու համար: Այդ հաշվետվությունները խիստ կարևոր են որոշումներ ընդունելու հարցում և ստեղծվում են ինչպես տնօրենի, այնպես էլ բիզնեսի սեփականատիրոջ կամ ֆինանսական տնօրենի համար՝ հասկանալու բիզնեսի վիճակն ու արդյունավետությունը: 

Ներդրողի համար հաշվետվություններ 

Ներդրողները հաշվետվության ներկայացման տարբեր պահանջներ ունեն. ոմանք նախընտրում են, որ ֆինանսական տեղեկատվությունը լրացվի իրենց ձևանմուշներով, մինչդեռ մյուսներին անհրաժեշտ են ընդհանրացված տեղեկատվություն և կանխատեսումներ: Ներդրողներին ֆինանսական հաշվետվությունների հետևողական ներկայացումը թույլ կտա ունենալ նրանց հուզող բոլոր մանրամասն հարցերի պատասխանները։

bottom of page