top of page

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Anchor 4

Կորպորատիվ իրավունք

Մեր թիմը տրամադրում է ամբողջական բիզնես խորհրդատվություն՝  ներառյալ կորպորատիվ և առևտրային իրավունքին վերաբերող ոլորտները: Մենք աջակցում ենք պատվիրատուին փաստաթղթավարման և հաշվետվությունների նորմատիվ պահանջներին հետևելու հարցում։ 

Աշխատանքային իրավունք

Մեր ընկերությունը առաջարկում է լուծումներ աշխատանքային օրենսդրությանը  համապատասխան և աջակցում  պատվիրատուի բիզնեսի կառավարմանը  աշխատանքային օրենսդրության փոփոխությունների դեպքում՝  նվազեցնելով այդ փոփոխություններից բխող հնարավոր ռիսկերը։

Իրավաբանական աուդիտ

Մենք հավաքագրում, վերլուծում և գնահատում ենք ներդումների/միաձուլման և նմանատիպ գործարքների հետ կապված բոլոր իրավական հարցերն ու ռիսկերը:

bottom of page