Go Team
ACG Logo.png

AVENUE CONSULTING

Հարկային խորհրդատու

Հարկային ռազմավարության մշակումը ներառում է հարկերի օպտիմալացում, հարկային օրենսդրության վերաբերյալ խորհրդատվություն և մասնավոր ու պետական հատվածների հետ կապված համապատասխան հաշիվների կառավարում: